Proiecte ale comunei Dobreşti:

-Modernizare drumuri rurale
-Modernizarea scolilor
-Alimentare cu apa a comunei