GAVRILOIU IONUT - VICEPRIMAR


       Date Personale:

-Nume: Maria
-Prenume: tudorel
-Adresa: com. Dobreşti, jud. Dolj
-Data naşterii : 02.12.1978


Experienta profesională: Perioada:
Functia sau postul ocupat:
Activităti şi responsabilităti principale: ADMINISTRATIVE
Numele şi adresa angajatorului: PRIMăRIA Dobreşti
Tipul activitătii sau sectorul de activitate: ADMINISTRATIE PUBLICA


Educatie şi formare:
Aboslvent Scoala Profesionala